luni, 22 aprilie 2013

Un vis, un fluture alb


 
"Cerul, deşi îl vedem, nu-l putem atinge. Nu ştim unde începe; nu ştim unde se termină...
  Dacă lucrurile văzute sunt de neatins, atunci ce să mai vorbim de cele nevăzute ? "
                                                                                                                                        Nicolae Nicolaescu

La 18.04.2013 filiala V. Bielinski s-a bucurat să aibă în vizită un tînăr prozator cu numele Nicolae Nicolaescu,  care şi-a lansat cartea FLUTURELE ALB, moderator V. Raileanu și invitaţii elevii LT "D. Aligheri" conduşi de bibliotecara  liceului V. Ciobanu.
Aşadar, în cadrul acestei lansări de carte  discuţia s-a petrecut într-o atmosferă foarte aprinsă, elevii fiind pasionaţi de acest roman întrebările veneau şiroaie  din partea lor. 
Cum spunea critecul literar V. Răileanu :
  "M-a impresionat mult acest tînăr prozator cu numele de N. Ciobanu (Nicolaescu), despre care nu pot scrie, după ce am citit cele două romane ale sale intitulate SUPUSUL SĂTANEI . Este un scriitor care  s-a mărturisit cititorului,şi prin urmare te poţi apropia de volumele sale doar cu inima şi sufletul leal".
Asta putem spune şi noi cei care am participat la această lansare de carte că toţi oamenii în visele lor au cîte-un fluture alb, și prin  creția sa, te poți apropia mai aproape de sufletul autorului.
Asemenea momente nu se uită, a fost o adevărată onoare să primim din mîinile autorului o carte în dar  cu autograf.


Urări de bine cu ziua profesională a bibliotecarului.


vineri, 5 aprilie 2013

Mic concert de la Săptămîna ușilor decshise


Săptămâna ușilor deschise cu întâlniri plăcute.


Biblioteca astăzi face tot ce-i stă în puterile ei pentru satisfacerea cerințelor a binefeciarilor, de aceea se pune  la dispoziție utilizatorilor tot ce se planifică și se organizează  prin diverse programe culturale. Unul din aceste Programe este Programul Săptămâna ușilor deschise ce s-a desfășurat în perioada 25-29 martie 2013, planificată și spriginită de echipa de bibliotecari de la filiala V.Bielinski, destul de variat și foarte bine structurat, cu scopul de a promova biblioteca și serviciile ei.

Cartea și biblioteca sunt mesagerii ai cunoștințelor ce constituie întotdeauna o atentă preocupare pentru cititorii de diferite vîrste. Biblioteca este un izvor cu apă limpede, capabil să dezvăluie această comoară neprețuită cititorilor cu multă dragoste. De aici ei pleacă mai bogați spiritual, cu dorința de a mai reveni la această cetate a cunoștințelor și a memoriei.

Activitățile de la  Săptămâna ușilor deschise au fost prezentate cu lux și amănunțit ce au inclus :

  • Prezentări de carte ;
  • Întălniri cu scriitorul;
  • Masster clas;
  • Inauguraea clubului Decelușii;
  • vizite colective cu grădinițelor și liceele care sunt în colabore cu biblioteca;

Urmînd tradiția bibliotecii noastre toate vizitele colective ce au vizitat biblioteca  în timpul Săptămânei ușilor deschise au fost din grădinițele Nr. 62,75,85,87 , li s-a oferit utilizatorilor  să cunoască în mai de aproape biblioteca, este vorba despre cartea la raft, serviciile bibliotecii. Deosebit de generoși s-au arătat a fi copii și în aprecierea mai multor momente ce țin de activitatea lor. De exemplu: au cîntat, au dansat, au recitat poezii, ce ne demonstrează încă odată că ei și-au dorit mult să ne viziteze biblioteca.

Cu mare succes s-a petrecut întălnirea cu scriitorul C. Dragomir și critecul literar V.Răileanu, ne-am permis să normalizăm aceste întîlniri deoarece dorim să cunoască mai mult despre aceșit scriitori,  cu ocazii vesele licienii de la LT "O.Ghibu" clasa a 5-a Ași B, precm și de la LT "D.Aligheri" clasa 8-a A  s-au adunat cu interes și seriozitate la aceste întîlniri.

Cel mai interesant s-a petrecut în clubul Micii creatori un master class cu genericul Frumoasa primăvara cu participarea cl. 6 c de la  Liceul "O.Ghibu", moderator Tatiana Borodatîi. Noi am fost curioși ce este o creativitate adică cum se confecționează o buburuză din biser, dar și comunicarea între participanți.

Un alt moment ce am dori să relatăm despre inaugurarea clubului Decelușii și  este un club nou cu participarea copiilor de la grădinița Nr 62, grupa mare, scopul principal pe care l-am urmărit realizînd acest club, e vorba mai întăi despre curiozitatea copilului ce îl frămîntă diverse întrebări, interesul copiilor pentru lectură, rolul pe care îl atribuie cartea în activitatea lor.

Această acțiune de la Săptămâna ușilor deschise ale bibliotecii determină: creșterea numărului de cititori, creșterea circulației cărții, formarea culturii generale.Cărțile au suflet prin aceste cuvinte  am vrut să le demonstrăm copiilor cu  programul care a fost realizat și orientat mai mult spre interesul lor, deși nu a fost întîlniri prea lungi, credem că vor avea asupra parteneriaților noștri un impact simțitor,și sperăm că au rămas satisfăcuți, este important că ce am planificat am fost bine axați și am promovat activ, fără îndoieli. Doar noi ne strădium ca în fiecare an să organizăm ceva nou pentru utilizatorii noștri.

 

luni, 1 aprilie 2013
Săptămâna ușilor deschise a fost încheiat cu ultima vizită colectivă de la grădinița Nr 62, grupa mare cu educătoarea Noroc Elvira. Pe lîngă faptul că copii au venit în vizită la bibliotecă au mai venit și cu o surpriză din partea lor cu un Mesaj de primăvară ce a inclus cîntece, scene, poezii.